Kamerstukken in dossier 33993

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33993, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Motie; Motie van het lid Siderius over niet loslaten van de landelijke criteria voor praktijkonderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33993, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Motie; Motie van het lid Siderius over structureel overleg over leerlingen die in het praktijkonderwijsinstromen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33993, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Ypma c.s. dat regelt dat de landelijke objectieve toelatingscriteria behouden blijven.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33993, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Siderius ter vervanging van nr. 7 waarmee het praktijkonderwijs niet in het passend onderwijs geïntegreerd wordt.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33993, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Siderius ter vervanging van nr. 8 waarmee een splitsing wordt aangebracht tussen de toewijzing en de bekostiging voor het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33993, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Siderius ter vervanging van nr. 9 waarmee de verplichting tot het instellen van een permanente commissie leerlingenzorg blijft bestaan.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33993, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Van Meenen dat regelt dat de medezeggenschapsraad van een praktijkschool een doorslaggevende stem krijgt met betrekking tot de mogelijkheid tot optiing out van het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot het praktijkonderwijs.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33993, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Straus waarmee een dekkend aanbod aan onderwijsondersteuning gegarandeerd blijft.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33993, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Brief regering; Reactie op amendementen van de leden Van Meenen en Straus m.b.t. het wetsvoorstel over de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33993, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal