Kamerstukken in dossier 33247

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2012 2011-2012 Kamerstuk 33247, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse); Motie; Motie van het lid Van Vliet over het inzetten van Nederlandse ambtenaren voor onderzoek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33247, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (20 kB)

  Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33247, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (6 kB)

  Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-05-2012 2011-2012 Kamerstuk 33247, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Koninklijke boodschap Download icon PDF (1 kB)

  Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-05-2012 2011-2012 Kamerstuk 33247, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (4 kB)

  Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-05-2012 2011-2012 Kamerstuk 33247, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (24 kB)

  Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-05-2012 2011-2012 Kamerstuk 33247, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (12 kB)

  Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse); Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-05-2012 2011-2012 Kamerstuk 33247, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal