Kamerstukken in dossier 32290

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPSBELEID

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32290, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Gewijzigde motie (nader); Gew motie Jan Jacob van Dijk en Jasper van Dijk over meetellen van correcte spelling en grammatica bij elk centraal eindexamenonderdeel (t.v.v. 32 290, nr. 14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32290, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Gewijzigde motie (nader); Gew motie Jan Jacob van Dijk over toevoegen van additionele middelen aan de lump sum van scholen (t.v.v. 32 290, nr. 13)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32290, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Amendement; Nader gewijzigd amendement Van der Vlies ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 16 over het garanderen op het niveau van de eindtoetsen en eindexamens van de verankering van de referentieniveaus voor alle sectoren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32290, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Motie; Motie-Jan Jacob van Dijk over overheveling van de aparte subsidieregelingen naar de lump sum van scholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32290, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Motie; Motie-Jan Jacob van Dijk/Jasper van Dijk over meetellen van correcte spelling en grammatica bij elk centraal eindexamenonderdeel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32290, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Amendement; Amendement Harbers, regelende dat de mate waarin referentieniveaus gehaald worden, kan worden meegenomen in de beoordeling van de onderwijsinstelling door de inspectie.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32290, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Amendement; Amendement Harbers, ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 11, regelende dat de mate waarin referentieniveaus gehaald worden, kan worden meegenomen in de beoordeling van de onderwijsinstelling door de inspectie.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32290, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Amendement; Amendement Harbers, regelende dat scholen in het primair onderwijs bij aanvang van het eerste leerjaar verplicht een begintoets taal en rekenen afnemen, die wordt geijkt aan een fundamenteel beginniveau.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32290, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Amendement; Gewijzigd amendement Van der Vlies, ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 9 over het garanderen op het niveau van de eindtoetsen en eindexamens van de verankering van de referentieniveaus voor alle sectoren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32290, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal