Kamerstukken in dossier 32007

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Brief regering; Mededeling van de besluitvorming over de bekrachtigingsprocedure inzake het voorstel van wet van het lid Biskop betreffende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2012 2012-2013 Kamerstuk 32007, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Amendement; TWEEDE nader gewijzigd amendement van het lid Elias, over het verplichten van nieuwe instellingen om alvorens de bekostiging daadwerkelijk aanvangt de Onderwijsinspectie op de hoogte te stellen van de wijze waarop zij gaan voldoen aan de wettelijk eisen met betrekking tot bekwaamheid van docenten en onderwijstijden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-11-2012 2011-2012 Kamerstuk 32007, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2012 2012-2013 Kamerstuk 32007, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (6 kB)

  Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32007, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Amendement; Amendement van de leden Dijkgraaf en Dijsselbloem ter vervanging van nr. 11 over limitering van de bij een risicoanalyse te betrekken onderwerpen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32007, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Dijsselbloem en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 13 over het aanscherpen van de regels voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32007, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Elias ter vervanging van nr. 14 over het verplichten van nieuwe instellingen om alvorens de bekostiging daadwerkelijk aanvangt de Onderwijsinspectie op de hoogte te stellen van de wijze waarop zij gaan voldoen aan de wettelijk eisen met betrekking tot bekwaamheid van docenten en onderwijstijden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32007, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (675 kB)

  Advies van de Onderwijsraad m.b.t. de gewijzigde amendementen 32 007, nrs. 13-14

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  12-04-2012 2011-2012 32007, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (77 kB)

  Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Brief regering; Advies Raad van State en reactie van de indiener

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32007, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Brief lid / fractie; Reactie van de indiener n.a.v. het advies van de Onderwijsraad m.b.t. de gewijzigde amendementen 32 007, nrs. 13-14

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32007, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal