Kamerstukken in dossier 32007

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen; Geleidende Brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2009 2008-2009 Kamerstuk 32007, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Amendement; Amendement Jan de Vries, over het creëren van een wettelijke grondslag om ook het toezicht op nieuwe niet uit openbare kas bekostigde scholen aan te scherpen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32007, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Amendement; Amendement Van der Vlies betreffende limitering van de bij een risicoanalyse te betrekken onderwerpen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32007, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Amendement; Amendement Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over toetsing vooraf op deugdelijkheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32007, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Amendement; Gewijzigd amendement Kraneveldt-van der Veen/Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 9 over het aanscherpen van de regels voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32007, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Amendement; Gewijzigd amendement Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. ter vervanging van nr. 12 over toetsing vooraf op deugdelijkheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32007, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Brief regering; Reactie op amendement Jan de Vries (32007 nr.10) over de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32007, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Amendement; Gewijzigd amendement Jan de Vries ter vervanging van nr. 10 over het scheppen van een wettelijke grondslag om ook het toezicht op nieuwe niet uit de openbare kas bekostigde scholen aan te scherpen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32007, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Brief lid / fractie; Brief van het lid Biskop m.b.t. de overname door het lid Biskop van het initiatiefvoorstel van het lid Jan Jacob van Dijk als initiatiefnemer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 32007, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ; Brief regering; Advies Raad van State en reactie van de indiener

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32007, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal