Kamerstukken in dossier 31877

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van de naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van de naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van de naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (36 kB)

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van de naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; MEMORIE VAN ANTWOORD

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging Boek 2 BW i.v.m. adviesrecht ondernemingsraad NV's t.a.v. bezoldigingsbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging Boek 2 BW i.v.m. adviesrecht ondernemingsraad NV's t.a.v. bezoldigingsbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; Amendement om de eis voor dochtermaatschappijen dat de meerderheid van de werknemers in Nederland werkzaam is, wordt geschrapt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; Amendement over standpuntrecht ondernemingsraad NV-dochtermaatschappij

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; Amendement over toepassing nieuwe rechten ondernemingsraad vanaf de 91e dag na inwerkingtreding van de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; Amendement over beperking van het spreekrecht van de ondernemingsraad tot beursgenoteerde NV's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal