Kamerstukken in dossier 31877

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Boek 2 BW i.v.m. adviesrecht ondernemingsraad NV's t.a.v. bezoldigingsbeleid; Koninklijke Boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2009 2008-2009 Kamerstuk 31877, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; Amendement over het schrappen van het spreekrecht van de ondernemingsraad bij de benoeming van commissarissen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; Amendement over toepassing nieuwe rechten ondernemingsraad vanaf de 91e dag na inwerkingtreding van de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; Amendement om de eis voor dochtermaatschappijen dat de meerderheid van de werknemers in Nederland werkzaam is, wordt geschrapt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; Amendement over standpuntrecht ondernemingsraad NV-dochtermaatschappij

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Boek 2 BW i.v.m. adviesrecht ondernemingsraad NV's t.a.v. bezoldigingsbeleid; Voorstel van Wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2009 2008-2009 Kamerstuk 31877, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Boek 2 BW i.v.m. adviesrecht ondernemingsraad NV's t.a.v. bezoldigingsbeleid; Memorie van Toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2009 2008-2009 Kamerstuk 31877, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Boek 2 BW i.v.m. adviesrecht ondernemingsraad NV's t.a.v. bezoldigingsbeleid; Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-05-2009 2008-2009 Kamerstuk 31877, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; Nota n.a.v. het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2009 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; Amendement over beperking van het spreekrecht van de ondernemingsraad tot beursgenoteerde NV's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 31877, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal