Kamerstukken in dossier 30679

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Financiering uitvoer. sociale zekerheid door intergemeentel. samenwerkingsverbanden en voorschotten Wet werk en bijstand; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30679, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30679, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Financiering uitvoer. sociale zekerheid door intergemeentel. samenwerkingsverbanden en voorschotten Wet werk en bijstand; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30679, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Financiering uitvoer. sociale zekerheid door intergemeentel. samenwerkingsverbanden en voorschotten Wet werk en bijstand; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30679, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Financiering uitvoer. sociale zekerheid door intergemeentel. samenwerkingsverbanden en voorschotten Wet werk en bijstand; Advies en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30679, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Financiering uitvoer. sociale zekerheid door intergemeentel. samenwerkingsverbanden en voorschotten Wet werk en bijstand; Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30679, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Financiering uitvoer. sociale zekerheid door intergemeentel. samenwerkingsverbanden en voorschotten Wet werk en bijstand; Amendement inzake openhouden mogelijkheid aanvragen WWWB-budget door gemeenten in WGR-verband

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30679, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Financiering uitvoer. sociale zekerheid door intergemeentel. samenwerkingsverbanden en voorschotten Wet werk en bijstand; Nota n.a.v. het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2006 2006-2007 Kamerstuk 30679, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Financiering uitvoer. sociale zekerheid door intergemeentel. samenwerkingsverbanden en voorschotten Wet werk en bijstand; Motie om de voorgenomen aanpassing van de financieringswijze van gemeenten op 1 januari 2008 te laten ingaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30679, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Financiering uitvoer. sociale zekerheid door intergemeentel. samenwerkingsverbanden en voorschotten Wet werk en bijstand; Brief staatssecretaris over vergelijking budgetten 2007 die gemeenten in samenwerkingsverbanden zouden hebben gekregen als zij nog gezamenlijk gefinancierd zouden worden in vergelijking met budget dat zij krijgen als optelsom individuele budgetten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30679, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal