Kamerstukken in dossier 30674

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht i.v.m. onder meer invoering flexibel personeelssysteem krijgsmacht; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2006 2005-2006 Kamerstuk 30674, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht i.v.m. onder meer invoering flexibel personeelssysteem krijgsmacht; Brief staatssecretaris over een verplichte alcoholcontrole voor militairen die dienst moeten verrichten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2007 2006-2007 Kamerstuk 30674, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht i.v.m. onder meer invoering flexibel personeelssysteem krijgsmacht; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2007 2006-2007 Kamerstuk 30674, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht i.v.m. onder meer invoering flexibel personeelssysteem krijgsmacht; Amendement over beperken bedrijfskundige activiteiten binnen een medisch zorgteam tot aspecten inzake inzetbaarheid, belastbaarheid en re-integratie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 30674, nr. 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht i.v.m. onder meer invoering flexibel personeelssysteem krijgsmacht; Amendement dat er onder meer toe strekt dat reservisten taken vervullen buiten het verband van de operationele eenheden van de krijgsmacht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 30674, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht i.v.m. onder meer invoering flexibel personeelssysteem krijgsmacht; Amendement over beperken terugkoppeling aan de militaire 'huisarts' tot zaken die direct in verband staan met inzetbaarheid, belastbaarheid en re-integratie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 30674, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht i.v.m. onder meer invoering flexibel personeelssysteem krijgsmacht; Amendement om Nederlandse militairen alleen in te zetten als een volkenrechtelijk mandaat is afgegeven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 30674, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht i.v.m. onder meer invoering flexibel personeelssysteem krijgsmacht; Amendement over voorwaarden die aan ontslag van militair ambtenaar zijn verbonden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 30674, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht i.v.m. onder meer invoering flexibel personeelssysteem krijgsmacht; Motie om de rol van reservist te herzien, met het oog op problemen t.a.v. tekorten en vacatures

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 30674, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht i.v.m. onder meer invoering flexibel personeelssysteem krijgsmacht; Motie om vast te leggen dat geen militair personeel kan worden ingezet bij beheersing van sociaal-maatschappelijke onrust

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 30674, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal