Kamerstukken in dossier 30308

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (8 kB)

  Regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering); Brief minister over een vrijstelling voor het taalgedeelte van het inburgeringsexamen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2008 2007-2008 Kamerstuk 30308, nr. 126 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (447 kB)

  Onderzoek naar de mogelijkheden van lichte verificatie van de Verklaring Educatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  24-01-2008 2007-2008 30308, nr. 126 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wet inburgering; Brief minister over uitvoering motie-Sterk c.s. om inburgeringsplichtigen die een aanbod van gemeenten krijgen direct op te laten gaan voor taalniveau Staatsexamen NT2, I en II

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-07-2007 2006-2007 Kamerstuk 30308, nr. 125 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (13 kB)

  Brief minister Vogelaar (WWI) aan Staatsexamencommissie NT2 over deelname aan het Staatsexamen NT2 in relatie tot de verplichte en vrijwillige inburgering

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  12-07-2007 2006-2007 30308, nr. 125 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet inburgering; Brief minister over wijziging Besluit naturalisatietoets

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-01-2007 2006-2007 Kamerstuk 30308, nr. 124 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Wet inburgering; Brief minister over positieve beslissing van de Europese Commissie op de voorgelegde steunmaatregel betreffende het overgangsbudget voor roc's in het kader van de Wet inburgering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2006 2006-2007 Kamerstuk 30308, nr. 123 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wet inburgering; Advies en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 30308, nr. 122 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet inburgering; Nota van verbetering inzake artikel 70 (vervanging 'artikel 23' door 'artikel 21')

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2006 2005-2006 Kamerstuk 30308, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet inburgering; Nota van verbetering inzake artikel 70 (vervanging 'artikel 23' door 'artikel 21')

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 30308, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet inburgering; Gewijzigde motie over mogelijkheid dat inburgeringsplichtigen die aanbod gemeenten krijgen in kader Wet Inburgering, direct opgaan voor taalniveau van het Staatsexamen NT2 I en II

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 30308, nr. 121 Tweede Kamer der Staten-Generaal