Kamerstukken in dossier 30164

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven; Verslag van een schriftelijk overleg de evaluatie van de Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging terroristische misdrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 30164, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (652 kB)

  Rapport Evaluatie Wet Opsporing terroristische misdrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-02-2014 2013-2014 30164, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven; Brief inzake Evaluatie van de Wet Opsporing terroristische misdrijven - T00509

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 30164, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven; Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen betreffende te hanteren definitie van het begrip terrorisme (T00510)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 30164, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven; Brief van de minister van Justitie inzake monitorrapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 30164, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (176 kB)

  Signalen van terrorisme en de opsporingspraktijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-09-2010 2009-2010 30164, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (144 kB)

  Signalen van terrorisme en de opsporingspraktijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-09-2010 2009-2010 30164, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven; Brief van de minister van Justitie, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake toezegging te hanteren definitie van het begrip terrorisme (T00510)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 30164, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (21 kB)

  Wijziging Sv en Sr ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven; Brief minister over controle op toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2007 2006-2007 Kamerstuk 30164, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (625 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  24-11-2006 2006-2007 30164, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal