Kamerstukken in dossier 29879

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase); Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29879, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase); Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2005 2004-2005 Kamerstuk 29879, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase); Amendement om de meldingsdrempel niet te verhogen naar 60 dB(A), maar te handhaven op 55 dB(A)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29879, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase); Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29879, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase); Amendement m.b.t. de herinvoering van zonering van 30-kilometer-gebieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29879, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase); Amendement van het lid de Krom

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2009 2004-2005 Kamerstuk 29879, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase); Amendement van de leden de Krom en Spies

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2009 2004-2005 Kamerstuk 29879, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase); Gewijzigd amendement over het voorkómen dat de geluidnorm de verdere ontwikkeling van economische bedrijvigheid hindert

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29879, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase); Gewijzigd amendement over de mogelijkheid tot vergunningverlening bij akoestisch volle industrieterreinen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29879, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase); Brief staatssecretaris over aanpassing Ivb vanwege problematiek bevordering energieopwekking met duurzame brandstoffen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29879, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal