Kamerstukken in dossier 29574

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet werk en inkomen kunstenaars; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2004 2003-2004 Kamerstuk 29574, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet werk en inkomen kunstenaars; Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-10-2004 2003-2004 Kamerstuk 29574, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet werk en inkomen kunstenaars; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-10-2004 2003-2004 Kamerstuk 29574, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet werk en inkomen kunstenaars; Amendement dat regelt dat de inkomenseis zoals gesteld in de nieuwe WWIK gelijk is aan die in de WIK

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29574, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet werk en inkomen kunstenaars; Amendement dat regelt dat er één beroepskostenforfait voor scheppende en niet-scheppende kunstenaars wordt gehanteerd op het huidige niveau van de WIK voor scheppende kunstenaars

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29574, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet werk en inkomen kunstenaars; Amendement dat beoogt dat de inkomens/omzeteis uit de wWIK die per 12 maanden wWIk-gebruik hoger wordt, een minder steile progressie krijgt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29574, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet werk en inkomen kunstenaars; Brief staatssecretaris met cijfermatig overzicht verloop financiering flankerend beleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29574, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet werk en inkomen kunstenaars; Brief staatssecretaris over de relatie tussen financiering flankerend beleid OCW en begroting en jaarrekening van SZW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29574, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet werk en inkomen kunstenaars; Brief staatssecretaris over progressie-eis in de WWIK

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29574, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet werk en inkomen kunstenaars; Motie ter verhoging van het budget flankerend beleid 2005 voor de WWIK

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29574, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal