Kamerstukken in dossier 29565

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-05-2004 2003-2004 Kamerstuk 29565, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2004 2003-2004 Kamerstuk 29565, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten; Motie over veilen van emissierechten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2004 2003-2004 Kamerstuk 29565, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2004 2003-2004 Kamerstuk 29565, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten; Vierde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2004 2003-2004 Kamerstuk 29565, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten; Brief staatssecretaris met een schema met betrekking tot het verlenen en inleveren van broeikasgasemissierechten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2004 2003-2004 Kamerstuk 29565, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten; Verslag wetgevingsoverleg van 21 juni 2004 over implementatie van de Europese richtlijn voor uitgifterechten voor handel in broeikasgassen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-07-2004 2003-2004 Kamerstuk 29565, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten; Brief staatssecretaris inzake aanbieding van het ontwerp nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2005-2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-08-2004 2003-2004 Kamerstuk 29565, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten; Brief minister over een opt-out voor bedrijven die getroffen worden door een ongelijk speelveld in de EU als gevolg van verschillende interpretatie van de richtlijn emissiehandel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-09-2004 2003-2004 Kamerstuk 29565, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Mogelijkheid van opt-out vanwege verschillende definities binnen de EU van de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten (emissiehandel)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-09-2004 2003-2004 Kamerstuk 29565, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal