Kamerstukken in dossier 29532

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet Wgr-plus; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2004 2003-2004 Kamerstuk 29532, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet Wgr-plus; Amendement over het laten vervallen van de bevoegdheid van de plusregio's om baatbelasting te heffen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29532, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet Wgr-plus; Amendement over het waarborgen van de kaderstellende en toetsende rol van de provincie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29532, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet Wgr-plus; Amendement over het afbakenen van de bevoegdheid van de plusregio bij het opstellen van een (regionaal) verkeers- en vervoersplan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29532, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet Wgr-plus; Amendement over vast evaluatiemoment na de instelling van een nieuwe regio

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29532, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet Wgr-plus; Amendement waarin wordt uitgesproken dat het ongewenst is om de kring van leden van het algemeen bestuur van een regionaal openbaar lichaam uit te breiden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29532, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet Wgr-plus; Amendement om gemeenten in Kaderwetgebieden te verplichten binnen drie maanden na inwerkingtreding van onderhavige wet na te gaan of de regio waarvan zij deel uitmaken moet worden aangepast dan wel opgeheven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29532, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet Wgr-plus; Gewijzigd amendement om geen leden van het algemeen bestuur te kunnen benoemen die geen raadslid zijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2004 2004-2005 Kamerstuk 29532, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet Wgr-plus; Amendement om te zorgen dat territoriale subraden of commissies voor belangenbehartiging niet kunnen worden ingesteld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2004 2004-2005 Kamerstuk 29532, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet Wgr-plus; Amendement over de optie van het kiezen van een regioraad op basis van een lijstenstelsel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2004 2004-2005 Kamerstuk 29532, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal