Kamerstukken in dossier 27293

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 27293, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister over o.a. de uitkomsten van het bestuurlijk overleg op 21 juni 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2001 2000-2001 Kamerstuk 27293, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2001 2000-2001 Kamerstuk 27293, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister over stand van zaken met betrekking tot het bestuurlijk overleg met VNG en IPO over het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Amendement over het brengen van regionale openbare lichamen onder de werking van het BTW-compensatiefonds

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Motie over de btw die zorginstellingen moeten betalen bij het inlenen van personeel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister ter beantwoording Kamervragen over o.a. projectontwikkelaars in relatie tot resolutie BTW-28

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-01-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister over het wetsvoorstel in relatie tot de kaderwetgebieden en andere samenwerkingsverbanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister en staatssecretaris bij notitie 'Verkenning wenselijkheid en mogelijkheid van BTW-compensatie voor waterschappen, politiekorpsen, de zorg en het onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister bij aanbieding actualisatie-onderzoek naar de uitname uit gemeentefonds en provinciefonds voor voeding van het BTW-compensatiefonds

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal