Kamerstukken in dossier 27293

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2557 kB)

  Rapport 'Evaluatie BTW-compensatiefonds. Nacalculatie omvang en verdeling uitname gemeente- en provinciefonds inclusief nettering specifieke uitkeringen'

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 27293, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister ter aanbieding van het rapport 'Evaluatie BTW-compensatiefonds'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 Kamerstuk 27293, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (13 kB)

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief staatssecretaris over het onderzoek naar de vorderingen van gemeenten bij de invoering van het BTW-compensatiefonds en eventuele problemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-04-2003 2002-2003 Kamerstuk 27293, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (20 kB)

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister met de beantwoording van vragen gesteld bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 25 juni 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 217e Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Motie inzake betrekken investeringsruimte gemeenten bij evaluatie BTW-Compensatiefonds

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 217d Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister over het eindrapport 'Voor een goede invoering van het BTW-compensatiefonds'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister over het eindrapport 'Voor een goede invoering van het BTW-compensatiefonds'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (43 kB)

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister en staatssecretaris bij notitie 'Verkenning wenselijkheid en mogelijkheid van BTW-compensatie voor waterschappen, politiekorpsen, de zorg en het onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister bij aanbieding actualisatie-onderzoek naar de uitname uit gemeentefonds en provinciefonds voor voeding van het BTW-compensatiefonds

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (9 kB)

  Wet op het BTW-compensatiefonds; Brief minister over het wetsvoorstel in relatie tot de kaderwetgebieden en andere samenwerkingsverbanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27293, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal