Kamerstukken in dossier 26638

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-1999 1998-1999 Kamerstuk 26638, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen); Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 26638, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen); Amendement over het uniform regelen van de inzameling van bedrijfsafvalstoffen bij AMvB in plaats van per provincie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 26638, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen); Amendement over de termijn waarvoor een vergunning wordt afgegeven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 26638, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen); Amendement i.v.m. verbetering positie afvalbewerkende en afvalverwerkende bedrijven (duur vergunning)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-10-2000 2000-2001 Kamerstuk 26638, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen); Amendement inzake de taak van handhaving t.a.v. inrichtingen waarin afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 26638, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen); Amendement om het voorgenomen landelijk stookverbod buiten inrichtingen ongedaan te maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 26638, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen); Amendement om het wetsvoorstel in overeenstemming te brengen met de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-10-2000 2000-2001 Kamerstuk 26638, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen); Amendement inzake tegengaan verschillen in vergunningen- en nazorgbeleid van gedeputeerde staten van provincies

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2000 2000-2001 Kamerstuk 26638, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen); Gewijzigd amendement over het uniform regelen van de registratie van bedrijfsafvalstoffen bij AMvB in plaats van per provincie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-10-2000 2000-2001 Kamerstuk 26638, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal