Kamerstukken in dossier 26358

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet aanpassing arbeidsduur; Eindverslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-01-2000 1999-2000 Kamerstuk 26358, nr. 52d Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (63 kB)

  Wet aanpassing arbeidsduur; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-12-1999 1999-2000 Kamerstuk 26358, nr. 52c Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet aanpassing arbeidsduur; Brief staatssecretaris over vertraging van de memorie van antwoord waardoor het wetsvoorstel pas na het kerstreces kan worden behandeld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-1999 1999-2000 Kamerstuk 26358, nr. 52b Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (23 kB)

  Wet aanpassing arbeidsduur; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-1999 1999-2000 Kamerstuk 26358, nr. 52a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Wet aanpassing arbeidsduur; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-10-1999 1999-2000 Kamerstuk 26358, nr. 52 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet aanpassing arbeidsduur; Amendement over het schrappen van de niet-limitatieve opsomming in artikel 2, achtste en negende lid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-10-1999 1999-2000 Kamerstuk 26358, nr. 33 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet aanpassing arbeidsduur; Amendement over de mogelijkheid om sociale partners maatwerk te bieden op het punt van uitbreiding van de arbeidsduur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-10-1999 1999-2000 Kamerstuk 26358, nr. 32 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (13 kB)

  Wet aanpassing arbeidsduur; Nader gewijzigd amendement inzake onderbrenging recht op aanpassing arbeidsduur in BW ivm bijeenbrengen regelingen arbeidsduur en verlofregelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-10-1999 1999-2000 Kamerstuk 26358, nr. 34 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet aanpassing arbeidsduur; Amendement inzake beperking mogelijkheid tot vermeerdering van arbeidsduur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-1999 1999-2000 Kamerstuk 26358, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet aanpassing arbeidsduur; Gewijzigd amendement inzake beperking aanpassing arbeidsduur tot vermindering arbeidsduur i.v.m. stimuleren zorgtaken mannen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-1999 1999-2000 Kamerstuk 26358, nr. 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal