Kamerstukken in dossier 26063

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-1998 1997-1998 Kamerstuk 26063, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.); Amendement over bijzondere bijstand tbv noodzakelijken uitgaven voor woonruimten en met de daarbij behorende vaste lasten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-1999 1998-1999 Kamerstuk 26063, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.); Amendement over aantasting van de sociale zekerheidsrechten van degenen die op het moment van inwerkingtreding van de wet gedetineerd zijn _

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-1999 1998-1999 Kamerstuk 26063, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.); Amendement invoering van een beperkte overgangstermijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-1999 1998-1999 Kamerstuk 26063, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.); Amendement

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-1999 1998-1999 Kamerstuk 26063, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.); Amendement over handhaving van het recht op een sociale zekerheidsuitkering in specifieke gevallen van detentie in het buitenland

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-1999 1998-1999 Kamerstuk 26063, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.); Gewijzigd amendement over handhaving van het recht op een sociale zekerheidsuitkering in specifieke gevallen van detentie in het buitenland

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-1999 1998-1999 Kamerstuk 26063, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.); Motie over een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-1999 1998-1999 Kamerstuk 26063, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.); Motie over een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-1999 1998-1999 Kamerstuk 26063, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijz. Ziektewet e.e.a. wetten ivm uitsluiten uitkering bij vrijheidsontneming (Wet socialezekerheidsrechten gedetin.); Motie over een detentie- en resocialisatiefonds

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-1999 1998-1999 Kamerstuk 26063, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal