Kamerstukken in dossier 25459

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-08-1997 1996-1997 Kamerstuk 25459, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Brief staatssecretaris inzake technische wijzigingen rond de materiële en personele bekostiging van het voortgezet onderwijs in wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-1998 1997-1998 Kamerstuk 25459, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement voor beperking van het klachtrecht tot degenen wier belang rechtstreeks is betrokken bij een gedraging of beslissing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-1998 1997-1998 Kamerstuk 25459, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement inzake beperking van het klachtrecht tot leerlingen van 16 jaar en ouder

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-1998 1997-1998 Kamerstuk 25459, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement inzake opneming van de bepaling dat de leden van de klachtencommissie geen deel uitmaken van het bevoegd gezag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-1998 1997-1998 Kamerstuk 25459, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om de Staten-Generaal te betrekken bij nadere voorschriften over de wijze waarop scholen hun resultaten publiceren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-1998 1997-1998 Kamerstuk 25459, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om de schoolgids informatie te laten bevatten over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de zorg voor het jonge kind

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-1998 1997-1998 Kamerstuk 25459, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om ouders en het leerlingendeel van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht te geven bij vaststelling van de schoolgids

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-1998 1997-1998 Kamerstuk 25459, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om de scholen extra tijd te geven om de schoolgids op te stellen en toe te zenden (voor 1 maart i.p.v. 1 januari)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-1998 1997-1998 Kamerstuk 25459, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht; Amendement om de consequenties die scholen verbinden aan het convenant inzake sponsoring in schoolplan en schoolgids op te nemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-1998 1997-1998 Kamerstuk 25459, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal