Kamerstukken in dossier 25037

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-10-1996 1996-1997 Kamerstuk 25037, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken; Amendement over het uit het wetsvoorstel halen van het onderdeel 'tariefdifferentiatie OZB'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-1996 1996-1997 Kamerstuk 25037, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken; Amendement over het uit de wet halen van het aanpassingsmechanisme voor het tarief huurwaardeforfait

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-1996 1996-1997 Kamerstuk 25037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken; Gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 8

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-1996 1996-1997 Kamerstuk 25037, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken; Brief staatssecretaris met reactie van de Raad van State op zijn verzoek om voorlichting over mogelijke schending gelijkheidsbeginsel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-1997 1997-1998 Kamerstuk 25037, nr. 127 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken; Amendement over tariefsdifferentatie van 125%

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-1996 1996-1997 Kamerstuk 25037, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken; Nader gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 12

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-1996 1996-1997 Kamerstuk 25037, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken; Motie inzake de invoering van een zorgkostenaftrek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-1996 1996-1997 Kamerstuk 25037, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken; Motie inzake gebruik van de extra opbrengsten voor de verlaging van de vermogensbelasting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-1996 1996-1997 Kamerstuk 25037, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken; Amendement over tweede tegenbewijsregeling voor de inkomstenbelasting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-1996 1996-1997 Kamerstuk 25037, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal