Kamerstukken in dossier 24787

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet sociale werkvoorziening; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-1996 1995-1996 Kamerstuk 24787, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet sociale werkvoorziening; Brief minister over voorgenomen regelgeving en beleid inzake indicatie en bekosting van de nieuwe WSW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-1997 1996-1997 Kamerstuk 24787, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet sociale werkvoorziening; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-1997 1996-1997 Kamerstuk 24787, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet sociale werkvoorziening; Amendement over de begeleiding (artikel 7, eerste lid, onderdeel b) die niet op de werkplek hoeft plaats te vinden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-1997 1996-1997 Kamerstuk 24787, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet sociale werkvoorziening; Verslag wetgevingsoverleg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24787, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet sociale werkvoorziening; Amendement om de Wet Sociale Werkvoorziening en de nieuwe Wet Inschakeling Werkzoekenden elke drie jaar te evalueren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24787, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet sociale werkvoorziening; Amendement om in de wet criteria vast te leggen waaraan het al dan niet passend zijn van een andere baan moet worden beoordeeld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24787, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet sociale werkvoorziening; Amendement om in sociale werkplaatsen zo spoedig mogelijk echte ondernemingsraden in te stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24787, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet sociale werkvoorziening; Brief minister inzake het overleg met het Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening over arbeidshandicap als indelingscriterium

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24787, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet sociale werkvoorziening; Derde nota van wijziging met een overgangsartikel voor gemeentebesturen die nog deelnemen aan meerdere gemeenschappelijke regelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24787, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal