Kamerstukken in dossier 24615

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Brief minister met het antwoord op de vraag van het lid mw drs M.F. Jaarsma inzake de samenloop van de MUB en de WOR

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-05-1998 1997-1998 Kamerstuk 24615, nr. 81c Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 24615, nr. 81b Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (68 kB)

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 24615, nr. 81a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (41 kB)

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-11-1997 1997-1998 Kamerstuk 24615, nr. 81 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Gewijzigd amendement over verhoging instellingsgrens voor OR van 35 naar 50 werknemers en over de instellingsgrens personeelsvergadering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 57 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (26 kB)

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 331 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Nader gewijzigd amendement inzake het vastleggen van de positie en ontslagbescherming van de ambtelijke secretaris van de ondernemingsraad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 61 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Nader gewijzigd amendement tot wijziging regime instelling OR en personeelsvergadering en instelling/bevoegdheden personeelsvertegenwoordiging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 59 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Gewijzigd amendement inzake adviesrecht van de OR over de jaarrekening alvorens hierover besluitvorming plaatsvindt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Nader gewijzigd amendement inzake het eens per drie jaar houden van landelijke verkiezingen voor de ondernemingsraden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 58 Tweede Kamer der Staten-Generaal