Kamerstukken in dossier 24615

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-02-1996 1995-1996 Kamerstuk 24615, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Amendement om uitzendkrachten medezeggenschap te geven in de onderneming van de eigen werkgever

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Amendement om de instellingsgrens voor ondernemingen op 50 werknemers te stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Amendement inzake het schrappen van de buitenlandsclausule

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Amendement om een voorgenomen besluit in schriftelijke vorm aan de ondernemingsraad voor te leggen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Amendement om aan het beding de formele eis te stellen dat het schriftelijk en in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Amendement om werknemers, die initiatief nemen tot het instellen van een OR, bescherming te bieden tegen benadeling in positie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Amendement om zeker twee keer per jaar het beraad van de OR met de achterban binnen werktijd te laten plaatsvinden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Amendement inzake het vastleggen van de positie en ontslagbescherming van de ambtelijke secretaris van de ondernemingsraad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24615, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal