Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-08-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-993802".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 24515
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Hoofddocument kst-24515-609
Identifier blg-993802
Ondernummer 609
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-08-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Brief aan de Nationale Ombudsman over de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering
Vergaderjaar 2020-2021