Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-03-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-971039".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 25268
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Hoofddocument kst-25268-196
Identifier blg-971039
Ondernummer 196
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-03-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Het CIZ leert door - Kaderwetevaluatie van het centrum indicatiestelling zorg (2015-2020)
Vergaderjaar 2020-2021