Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-932275".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35420
Hoofddocument kst-35420-27
Identifier blg-932275
Ondernummer 27
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Besluit houdende de vaststelling van een tijdelijke algemene maatregel van bestuur regelende een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van de ouder in de kosten voor kinderopvang in verband met COVID-19 (Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO)
Vergaderjaar 2019-2020