Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-892989".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 29697
Hoofddocument kst-29697-59
Identifier blg-892989
Ondernummer 59
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Brainport Nationale Actieagenda - Voortgangsrapportage juli 2019
Vergaderjaar 2018-2019