Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-890846".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 27858
Hoofddocument kst-27858-461
Identifier blg-890846
Ondernummer 461
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel "Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd".Tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst
Vergaderjaar 2018-2019