Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-830739".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 29546
Hoofddocument kst-29546-28
Identifier blg-830739
Ondernummer 28
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-01-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Regelluwe scholen tweede voortgangsrapportage, december 2017
Vergaderjaar 2017-2018