Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-05-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-807433".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 34725
Hoofddocument kst-34725-3
Identifier blg-807433
Ondernummer 3
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-05-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Publicaties Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag 2017
Vergaderjaar 2016-2017