Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-806849".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 33836
Hoofddocument kst-33836-20
Identifier blg-806849
Ondernummer 20
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-05-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel BEKLEMD IN DE SCHARNIEREN VAN DE TIJD. BELEID, PRAKTIJK EN ERVARINGEN VAN AFSTAND TER ADOPTIE DOOR NIET-GEHUWDE MOEDERS IN NEDERLAND TUSSEN 1956 EN 1984
Vergaderjaar 2016-2017