Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-806817".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 32637
Hoofddocument kst-32637-279
Identifier blg-806817
Ondernummer 279
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-05-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Business Angels in Nederland: Een verkenning naar een nieuwe onderzoeksmethode en beleidsaanpak
Vergaderjaar 2016-2017