Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2017 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-801619".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 33542
Identifier blg-801619
Ondernummer C
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-03-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Besluit inzake het vastleggen en bewaren van kentekengegevens van het Wetboek van Strafvordering door de politie
Vergaderjaar 2016-2017