Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-01-2016 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-657390".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 32603
Hoofddocument kst-32603-12
Identifier blg-657390
Ondernummer 12
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-01-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) (STB. 2011, 626)
Vergaderjaar 2015-2016