Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-650005".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 29544
Hoofddocument kst-29544-679
Identifier blg-650005
Ondernummer 679
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Brief aan de SER over adviesaanvraag langdurige wekloosheid/ loondoorbetaling bij ziekte
Vergaderjaar 2015-2016