29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 679 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2015

Naar aanleiding van mijn toezegging tijdens de begrotingsbehandeling SZW doe ik u hierbij de SER-adviesaanvraag langdurige werkloosheid/ loondoorbetaling bij ziekte toekomen1.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven