Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-236156".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31755
Identifier blg-236156
Ondernummer 45
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-07-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Rapport Berenschot 'Onderzoek naar de doorwerking van adviezen Commissie voor de m.e.r. en het MER in besluitvorming'
Vergaderjaar 2012-2013