Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-04-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-217479".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 33522
Identifier blg-217479
Ondernummer 3
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-04-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Concept-brief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel voor een herziening van de richtlijn Tabaksproducten COM (2012) 788
Vergaderjaar 2012-2013