Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-03-2024 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1134259".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Dossiernummer 36488
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier blg-1134259
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KstBijlage-Web/1.2/xml/MC-OEP-KstBijlage-Web.xml
Ondernummer A
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Onopgemaakt
OVERHEIDop.hoofddocument kst-36488-A
Publicatiedatum 2024-03-20
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Beslisnota(s) bij de brief met verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel Wet verhoging minimumloon 2024
Vergaderjaar 2023-2024