Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1107742".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Dossiernummer 36410 XVI
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier blg-1107742
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KstBijlage-Web/1.2/xml/MC-OEP-KstBijlage-Web.xml
Ondernummer A
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Onopgemaakt
OVERHEIDop.hoofddocument kst-36410-XVI-A
Publicatiedatum 2023-09-20
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Beslisnota('s) bij brief van de minister van VWS over aanbieding Werkprogramma 2024 Gezondheidsraad (2 p.)
Vergaderjaar 2023-2024