36 410 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

A BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 september 2023

Met deze brief informeer ik u over het werkprogramma 2024 van de Gezondheidsraad.

Aanbieding werkprogramma Gezondheidsraad 2024

Jaarlijks ontvangt u, conform de Kaderwet adviescolleges (Hoofdstuk 5, artikel 26, lid 3), op de derde dinsdag van september het werkprogramma van de Gezondheidsraad voor het daarop volgende jaar. Bijgaand treft u het werkprogramma 2024 aan.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven