Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1002927".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35925-B
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Hoofddocument kst-35925-B-12
Identifier blg-1002927
Ondernummer 12
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-11-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Brief aan de krimpregio’s over de eenmalige verlenging van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen
Vergaderjaar 2021-2022