Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1001779".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 33118
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Hoofddocument kst-33118-202
Identifier blg-1001779
Ondernummer 202
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Besluit van tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de actualisatie van de regels inzake industriële emissies
Vergaderjaar 2021-2022