Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2024 gepubliceerd door Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "bgr-2024-619".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Financiële verordening Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente De Wolden (Drenthe)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Hoogeveen (Drenthe)
Grondslag artikel 35, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=35&lid=6&g=2022-07-01
Grondslag artikel 212 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=212&g=2024-01-31
Identifier bgr-2024-619
Jaargang 2024
Maker Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2024-04-16
Publicatienummer 619
Regeling CVDR718634_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-04-17
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de bedrijfsvoering organisatie.
Uitgever Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Op de kaart