Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-01-2024 gepubliceerd door GR Bleizo. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "bgr-2024-25".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Bleizo 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke GR Bleizo
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Lansingerland (Zuid-Holland)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Zoetermeer (Zuid-Holland)
Grondslag artikel 213 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=213&g=2023-04-01
Grondslag Besluit accountantscontrole decentrale overheden]|[1.0:c:BWBR0015524&g=2017-12-09
Grondslag Financiële verordening GR Bleizo 2019]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR673568/1
Identifier bgr-2024-25
Jaargang 2024
Maker GR Bleizo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2024-01-02
Publicatienummer 25
Regeling CVDR713003_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-03
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo 2023
Uitgever GR Bleizo

Op de kaart