Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-2024 gepubliceerd door Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "bgr-2024-186".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Ondermandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Harlingen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Vlieland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Terschelling (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Waadhoeke (Fryslân)
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2024-01-01
Grondslag Regeling opvang ontheemden Oekraïne]|[1.0:c:BWBR0046503&g=2023-10-01
Identifier bgr-2024-186
Jaargang 2024
Maker Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2024-01-26
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 186
Regeling CVDR714481_1
Startdatum 2024-01-27
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Ondermandaat inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Uitgever Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Op de kaart