Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2023 gepubliceerd door GBLT. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2023-519".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit tot ontheffing geheimhoudingsplicht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke GBLT
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Dronten (Flevoland)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Leusden (Utrecht)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Nijkerk (Gelderland)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Zwolle (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Bunschoten (Utrecht)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Dalfsen (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Zuiderzeeland
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Vallei en Veluwe
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Vechtstromen
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag artikel 67, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen]|[1.0:c:BWBR0002320&artikel=67&lid=3&g=2023-01-01
Identifier bgr-2023-519
Jaargang 2023
Maker GBLT
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.4/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2023-05-10
Publicatienummer 519
Regeling CVDR695743_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-06-08
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit tot ontheffing geheimhoudingsplicht
Uitgever GBLT

Op de kaart