Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-02-2022 gepubliceerd door SED organisatie. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2022-239".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaatregeling SED organisatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke SED organisatie
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Stede Broec (Noord-Holland)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Enkhuizen (Noord-Holland)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Drechterland (Noord-Holland)
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2022-01-28
Grondslag artikel 171 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=171&g=2022-01-01
Grondslag Gemeenschappelijk Regeling SED Organisatie]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR401697/1
Identifier bgr-2022-239
Jaargang 2022
Maker SED organisatie
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2022-02-25
Publicatienummer 239
Referentienummer 854244
Regeling CVDR673439_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-03-01
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Directie van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging aan de SED organisatie
Uitgever SED organisatie

Op de kaart