Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-01-2021 gepubliceerd door Plassenschap Loosdrecht e.o.. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2021-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Treasurystatuut Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Plassenschap Loosdrecht e.o.
Geo informatie (gemeente) Stichtse Vecht
Geo informatie (gemeente) Wijdemeren
Geo informatie (gemeente) Utrecht
Geo informatie (provincie) Utrecht
Geo informatie (provincie) Noord-Holland
Grondslag Onbekend
Grondslag Wet financiering decentrale overheden]|[1.0:c:BWBR0011987&g=2013-12-15
Jaargang 2021
Maker Plassenschap Loosdrecht e.o.
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.15/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-01-06
Regeling CVDR652740_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-01-07
Taal nl
Titel Treasurystatuut Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.
Uitgever Plassenschap Loosdrecht e.o.
Verwijzing bgr-2021-30
Volgnummer 30