Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-04-2021 gepubliceerd door Regio Achterhoek. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2021-276".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek - 25ste wijziging
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Regio Achterhoek
Geo informatie (provincie) Gelderland
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2020-01-01
Jaargang 2021
Maker Regio Achterhoek
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-04-02
Regeling CVDR656247_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Samenvatting Betreft de 25ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.
Startdatum 2021-03-10
Taal nl
Titel Herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek - 25ste wijziging
Uitgever Regio Achterhoek
Verwijzing bgr-2021-276
Volgnummer 276