Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-03-2021 gepubliceerd door Regio Achterhoek. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2021-223".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene Subsidieverordening Regio Achterhoek 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Regio Achterhoek
Geo informatie (provincie) Gelderland
Grondslag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-39492.html
Jaargang 2021
Maker Regio Achterhoek
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-03-17
Regeling CVDR655502_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Samenvatting betreft de Algemene Subsidieverordening Regio Achterhoek 2021
Startdatum 2021-03-17
Taal nl
Titel Algemene Subsidieverordening Regio Achterhoek 2021
Uitgever Regio Achterhoek
Verwijzing bgr-2021-223
Volgnummer 223