Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2021 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2021-197".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Archiefverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Geo informatie (gemeente) Culemborg
Geo informatie (gemeente) Maasdriel
Geo informatie (gemeente) Neder-Betuwe
Geo informatie (gemeente) Tiel
Geo informatie (gemeente) West Betuwe
Geo informatie (gemeente) West Maas en Waal
Geo informatie (gemeente) Zaltbommel
Grondslag artikel 40 van de Archiefwet 1995]|[1.0:c:BWBR0007376&artikel=40&g=2020-01-01
Grondslag artikel 41 van de Archiefwet 1995]|[1.0:c:BWBR0007376&artikel=41&g=2020-01-01
Grondslag artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=33&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/629059/CVDR629059_1.html
Jaargang 2021
Maker Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-03-09
Regeling CVDR655146_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-03-10
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden, het aanwijzen en het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden (Archiefverordening Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Verwijzing bgr-2021-197
Volgnummer 197